Rafael P Hubie

Rafael P Hubie

Sim Racing News


3414 2154 1734 1601

Stats (2020)
dasdsadas

Main presentation (age, job, hobbies)

sadasd

Simracing history

asd

iRacing highlights

sada

Hardware

sad

Real racing

sadsadsa

Favorite Drink

sadasd

Barbecue: rare or well done? (hint: we don't trust well done people)

asd

Sarrada no Ar: verdade ou mito?

sdaasdsadsadsadsadasdsadsadsadsadsadasdasdasdasd